Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Welkom


Welkom bij PKN De wilp - Siegerswoude.Op deze website vindt u informatie van de Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude die is aangeleverd door de verschillende commissies, maar ook door gemeenteleden. 
 

Bijwonen van de erediensten
Op zondag is er een ochtenddienst in de Oosterkerk. Aanvang 9.30 u. (meestal)    
Mocht u niet de diensten live (kunnen) bezoeken dan kan dat altijd via de site: kerkdienstgemist.nl
U kunt ook dan bijdragen voor de collectendoelen.

Dat kan op de volgende manieren:

Als u een bijdrage over wilt maken voor onze kerk:
kunt u dat overmaken naar  rekeningnummer: NL59 INGB 0000 8979 54 t.n.v. de Protestantse Gemeente De Wilp/Siegerswoude onder vermelding van het doel (bv gift) 

Voor een gift voor de diaconie:
kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL43 INGB 0670 2121 13 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Door te klikken op de afbeelding hieronder kunt u vanaf nu de dienst 'live' meekijken, of oude opnames bekijken.


 
terug