Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Ons nieuwe jaarproject

Wij zijn Dorcas

Dorcas investeert in duurzame verandering in het leven van mensen die achtergesteld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren we mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo volgen we Jezus Christus.

Wij werken aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samen werken aan oplossingen. En we bouwen aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Wij werken in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar wij jaarlijks ongeveer een miljoen mensen bereiken. We hebben vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale collega’s. Hier investeren we in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal.

Wij zijn Dorcas - samen met jou!

In Nederland is Dorcas een beweging van tienduizenden betrokkenen, waar iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. Samen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligerspartnerskerkenbiddersgevers en medewerkers komen wij in actie voor mensen in nood. Samen zijn wij Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.

Wij als diaconie steunen dit van harte. Daarom kozen we dit als jaarproject.
De tussenstand is op dit moment€ 737,=.
Wilt u ook meedoen en bent u niet in de gelegenheid dit tijdens de collectes te doen in de kerk, dan U kunt uw een bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL43INGB0670212113 t.n.v. Protestantse Gemeente De Wilp - Siegerswoude Diaconie ,onder vermelding van: Dorcas. Alvast onze hartelijke dank!!!

Voedselkast geplaatst bij de kerk

Voedselkast De Wilp-Siegerswoude

Deze voedselkast wordt ondersteund door de plaatselijke kerken en het plaatselijk belang. Hiermee willen we iedereen van dienst zijn die het nodig heeft. De voedselkast staat bij de PKN kerk aan de Oosterweg te De Wilp. Ook is er de mogelijkheid om producten  in de kast te zetten of geld te doneren. De diaconie is er voor iedereen, of je nu kerkelijk bent of niet of inwoner van het dorp bent of niet.

Geld doneren voor de voedselkast kan gewoon op de bankrekening van de
Diaconie: NL43 INGB 0670 2121 13 o.v.v. Voedselkast
 

Nieuws van de Friese Rijders voor Oekraïne

U kunt weer van alles lezen over de acties waarmee ze bezig zijn. Doior te klikken op de linkjes wordt u doorverbonden met de documenter
 
1. sociale media edember 2023   Social Media Friese Rijders december 2023
2. Persbericht december 2023 Persbericht Friese Rijders komen met nieuwe actie
3. Paklijst voo spullen Paklijst_burger_27112023 Friese rijders.pdf

Het vakantiebureau

Al zestig jaar organiseert Het vakantiebureau vakanties voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit doet Het vakantiebureau in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en een groot aantal (zorg)vrijwilligers.

Het vakantiebureau is er voor ouderen met of zonder zorgvraag, mantelzorgers, mensen met een meervoudige beperking en gezinnen met weinig geld.

Voor deze mensen organiseert Het vakantiebureau in totaal zo’n 90 vakantieweken in één van de aangepaste hotels, op vakantieschip de Prins Willem-Alexander en op vakantieparken. Er is voor iedereen een passend zorgaanbod!

Aanmelden gasten of vrijwilligers
Bent u of kent u in uw gemeente mensen die voor een vakantie in aanmerking komen?
Of zijn er in uw gemeente mensen die zich tijdens een vakantieweek willen inzetten als vrijwilliger van Het vakantiebureau?

Voor informatie en aanmelden ga naar de website www.hetvakantiebureau.nl  
 

INZAMELEN IS SPAREN VOOR DE ZENDING!

Lees meer 

Diaconaat

Diaconaat is een roeping, een opdracht voor de kerk en voor iedere gemeentelid. Diaconaat kun je zien als het maatschappelijke werk van de kerk. Het is vooral praktisch. Je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waar dat nodig is en komt op voor de rechten van mensen in de knel. Binnen of buiten de kerk. Lokaal, regionaal, nationaal of internationaal. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van (financiële) hulp aan noodhulpprojecten bij grote rampen, aan de lokale voedselbank of aan een gezin met praktische en/of financiële nood.

De diaconie verspreid het blad "Elisabeth" en met de kerst wordt dit blad huis aan huis bezorgd.

De zondag na Pinksteren is er een ZWO dienst, en in Februari een Evangelisatiedienst. Naar gelang m.m.v. muziekgroep/koor.

Via World Vision wordt er een sponsorkindje ondersteund. www.worldvision.nl/kindsponsering

Ook wordt Plan International, zie (PlanInternational.nl) die opkomt voor de rechten van meisjes, elk jaar met een gift ondersteund.

De Diaconie kiest elk jaar een goed doel/project, kan ook van Kerk in Actie zijn (zie site) om te ondersteunen. Hiervoor wordt elke maand een collecte gehouden en er kunnen acties gehouden worden, b.v. fiets/wandel/puzzeltocht, verkoop van suikerbroden enz.

Kortom het diaconaat geeft bijstand in fysieke, materiële en sociale noden.