Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Gospelgroep Sjir El Shaddai


Wij zijn gospelgroep Sjir El Shaddai en willen door middel van onze
liederen de blijde boodschap uitdragen: 'Een lied voor God de
Allerhoogste!' De groep bestaat uit ca. 20 enthousiaste leden o.l.v.
Piet Marinus.  Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom!
Wekelijks repeteren we in 'de Mienskip' op de woensdagavond van 20utot 22u.
Bezoekadres (alleen woensdagavond):
De Mienskip (gebouw achter de Oosterkerk) Oosterweg 49, 9367 RM DeWilp
We verzorgen complete themadiensten en verlenen medewerking aandiensten (Verzorgde themadienst: €300,-/Medewerking aan: €250,-) Onshuidige dienstvullend programma heeft het thema: Jezus maakt blij!
We nemen de mensen mee door het leven van Jesus Christus, van de geboorte tot Zijn sterven en opstanding.
Als we goed kijken naar Zijn leven kunnen we maar tot 1 conclusie komen:Jezus Maakt Blij!

Gospelgroep tijdens uitvoering van the musical: "The Passion"
terug