Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

Samenstelling van onze kerkenraad

Moderamen:
Voorzitterschap:    Omgo Zwama

Scribaat:                Anneke Bijzitter - Jansma
                              Willemien de With-van Ommen 

Wijkouderlingen:
Anneke Bijzitter - Jansma
Willemien de With - van Ommen
Paul Borreman
Koop van Gijssel
Thea Duursma-Hein
Diddy Been

Jeugdouderling:
Riemkje de Jong-Veenstra

Diakenen:
Jacoline van der Brug-van Drie
Hans Jakobs en Annemarieke de Vries
Hotze Reitzema (jeugddiaken)
Griet Visser


Kerkrentmeesters:
Jan van Breden
Piet Dijkstra
Keimpe Veenstra 
terug