Protestantse Gemeente De Wilp-Siegerswoude

zondag 10 juli 2022 om 9.30 u

Eredienst. Voorganger: dhr. J.J. Hoefnagel uit Sneek. Met medewerking van Basile Maneka

terug